Культура поведінки прикордонника – життєва позиція в процесі вирішення завдань охорони державного кордону

admin, Четверг, июня 21, 2012 at 2:41Категория: Гуманітарна підготовка

1. Вимоги до культури служби. Значення культури прикордонного контролю та прикордонної служби у забезпеченні надійної охорони державного кордону.

Культура – це складне системне явище, в якому важливу роль відіграють  знання,  почуття,  цінності, практичний досвід і конкретні дії. Завдяки своїй високій культурі поведінки прикордонник гідно представляє прикордонне відомство не лише на кордоні, а й  в суспільстві.

Керівництвом Прикордонного відомства приділяється надзвичайно велике значення формуванню у кожного прикордонника високої культури поведінки.

Культура поведінки передбачає вміння тримати себе в товаристві (знайомому і незнайомому), знання, пов’язані з професійною етикою, навички правильного поводження за столом, форми звертання до начальників (старших), жінок, співробітників, друзів – одне слово, це порядність у взаєминах із людьми.

Існують непохитні моральні критерії, яких має дотримуватися людина, яку суспільство вважає культурною. Це честь, порядність, совість – якості, якими дорожити треба так само, як ми дорожимо своїм здоров`ям, бо без цих якостей нема людини в дійсному розумінні цього слова.

Під культурою прикордонників слід розуміти рівень духовного і фізичного розвитку особистості, її творчих сил і здібностей, форми життєдіяльності, характер ціннісних орієнтацій і життєву позицію в процесі вирішення завдань забезпечення охорони державного кордону.

Людей взагалі, прикордонників в тому числі, оцінюють не за їх словами, а за їх ділами, за їх ставленням до справи, до своїх обов’язків, за службовим призначенням. Висока культура прикордонника виявляється, перш за все, як моральна поведінка не за примусом, а як звичка, як норма поведінки.

Культура прикордонників виявляється чіткому розумінні особливої ролі Державної прикордонної служби в забезпеченні національної безпеки, особистої відповідальності за охорону державного кордону; у високій соціальній активності щодо вирішення завдань оперативно-службової діяльності.

Важливу роль в діяльності прикордонника відіграє його професійна культура, його знання, вміння, майстерність у відповідності з вимогами науково-технічного прогресу, які виявляються у практичній діяльності щодо експлуатації, ремонту, обслуговування, застосування зброї та бойової техніки.

Кожна культурна людина і прикордонник зокрема має володіти знаннями вітчизняної та світової історії, літератури, мистецтва, розуміти загальнолюдські цінності.

Без знань Конституції України, законів з військово-оборонних питань, Закону України “Про Державну прикордонну службу України”,  статутів  та їх старанного виконання не може бути мови про повноцінну культуру прикордонника.

Важливу роль у процесі гуманізації особистості прикордонника відіграє здібність відчувати прекрасне, опановувати природу і суспільне життя за законами краси.

Культурна людина у військовому однострої має бути розвиненою не лише інтелектуально, а й фізично, вести здоровий спосіб життя.

Державна прикордонна служба є правоохоронним органом спеціального призначення персонал якої виконує функції держави на її передньому рубежі. Прикордонники першими зустрічають й останніми проводжають людей, що перетинають державний кордон. Отже від їх ставлення до людей, від їх культури служби, ввічливості, толерантності, зовнішнього вигляду в у поєднанні з точним і суворим дотриманням чинного законодавства України складається враження про прикордонне відомство і державу, яку вони представляють.

Запроваджуючи високі стандарти діяльності керівництво Державної прикордонної служби одним з головних пріоритетів визначило високу культуру служби персоналу.

Висока культура служби прикордонника є невід’ємною частиною його загальної культури та включає в себе культуру оперативно-службової діяльності, культуру професійних взаємовідносин, бездоганний  зовнішній вигляд, володіння навиками культури спілкування, культуру поведінки прикордонника під час виконання ним посадових обов’язків і у позаслужбовий час, адже й поза службою прикордонник має гідно представляти своє відомство.

Відомчі стандарти культури прикордонного контролю та відомчі стандарти культури прикордонної служби поєднали у себе досвід, традиції, сучасні вимоги до прикордонників, що у посібниках набули конкретних норм, правил, порядку дій, яких необхідно дотримуватись персоналу стосовно людей, що перетинають державний кордон, або мешкають чи перебувають у контрольованій прикордонній зоні. Вони є атрибутом специфіки прикордонної діяльності, характерною ознакою високого рівня прикордонного відомства та його персоналу.

Однією із основних складових культури оперативно-службової діяльності, самим її показовим елементом є культура прикордонного контролю. Адже саме персонал прикордонного контролю виконує свої обов’язки  на виду у людей, здійснює свої повноваження стосовно громадян та іноземців у пункті пропуску.

Відомчі стандарти культури прикордонного контролю, є елементом культури прикордонного контролю, які визначають вимоги прикордонного відомства до культури служби персоналу який виконує свої обов’язки на пунктах пропуску.

Дотримання Відомчих стандартів культури прикордонного контролю та прикордонної служби є обов’язковим для кожного прикордонника, під час виконання ним службових обов’язків, своєрідним етикетом службової діяльності, різновидом корпоративних норм поведінки, показником якості і ефективності служби, свідченням особистої відповідальності за доручену справу, запорукою досягнення кінцевого результату – забезпечення надійності охорони державного кордону.

Зовнішній вигляд персоналу є важливим елементом культури служби. Він є свідченням того, що охайна, акуратна людина у бездоганному форменому одязі  поважає порядок у сфері службової діяльності, поважає людей, що перетинають кордон, своїх товаришів по службі та своє відомство.

Акуратність, чистота, навіть певний зовнішній лоск справляють враження про посадову особу, як про людину обов’язку, яка любить свою професію і є фахівцем своєї справи, для якої у службі немає дрібниць.

Відомчі стандарти культури умовно розподіляють вимоги до зовнішнього вигляду прикордонників на дві частини. По-перше – це загальний зовнішній вигляд прикордонника, по-друге культуру носіння прикордонником форми одягу встановленого зразку.

Особлива увага приділяється до зовнішнього вигляду персоналу на пунктах пропуску та персоналу дільничних інспекторів прикордонної служби, вони дуже прості і включають в себе елементарні норми здорового способу життя, гігієни, чистоти, охайності та акуратності  адже  прикордонник виконує свої обов’язки на виду у людей та у безпосередньому контакті з ними.

Зовнішній вигляд персоналу має виявляти високу ступінь його культури, і, разом з тим, бути нейтральним та стриманим, адже  яскрава зовнішність підкреслює індивідуальність людини, а прикордонник, що виконує функції держави представляє не себе особисто, а державу.

Значну частину персоналу підрозділів, які виконують посадові обов’язки у пунктах пропуску складають жінки. Виконуючи вимоги відомчих стандартів прикордонного контролю вони мають розуміти, що намагання підкреслити індивідуальність, прагнення бути привабливою  під час виконання службових обов’язків негативно впливає на якість служби, адже яскраву жінку не сприймають як посадову особу, а бачать в ній лише жінку.

Одним з елементів культури прикордонної служби є культура носіння форми одягу.  Форма одягу підкреслює належність персоналу до Державної прикордонної служби, формує  почуття поваги до прикордонників з боку людей, що перетинають кордон, є зовнішньою ознакою того, що людина в однострої представляє Державу.

Краса форми одягу ще не вирішує сама по собі проблему зразкового зовнішнього вигляду. Необхідно твердо дотримуватися встановлених правил та порядку її носіння, своєчасно прати, прасувати та лагодити.

Бездоганність зовнішнього вигляду не є чимось даним раз і назавжди. Вона має постійно підтримуватися.  Прикордонникам доводиться виконувати свої обов’язки тривалий час, у різні пори року, у різних погодних умовах, здійснювати не лише паспортний контроль, а й доглядати автомобільний, залізничний транспорт, морські та повітряні судна, вантажі, пересуватися лісовою та гірською місцевістю тощо.  Тому для кожного прикордонника дуже важливим є вміння непомітно для людей, на виду в яких виконується служба своєчасно усувати недоліки у зовнішньому вигляді, які час від часу можуть з’явитися, підказувати товаришам по службі про помічені в них негаразди.

Бездоганний зовнішній вигляд прикордонника позитивним чином впливає на якість виконання оперативно-службових завдань. Адже корпоративний дрескод, що встановлений посібниками не лише справляє позитивне враження на людей, які перетинають кордон. Бездоганний зовнішній вигляд дисциплінує самого прикордонника, сприяє усвідомленню ним значущості завдань, які він виконує, підсвідомо примушує й діяти бездоганно, сприяє культурі спілкування та порозумінню з громадянами та товаришами по службі.

Дотримання вимог відомчих стандартів культури прикордонного контролю та прикордонної служби до зовнішнього вигляду є важливою нормою культури служби, показником професіоналізму та дисциплінованості персоналу, елементом презентації перед громадянами та іноземцями Державної прикордонної служби і нашої держави в цілому.

Одним з головних чинників культури служби є культура спілкування з громадянами України та іноземцями, що перетинають кордон, представниками взаємодіючих органів, які виконують контрольні функції на пункті пропуску, громадянами, що мешкають, або тимчасово перебувають у контрольованій прикордонній зоні.

Спілкування з людьми є багатогранним і є не лише засобом передавання або отримання інформації, воно включає в себе безпосередньо мову і правильне її використання, застосування наголосів, інтонацій, форми звертання, грамотності побудови речень, тощо. Спілкування передбачає й використання мови жестів, міміки, зорового контакту із співрозмовником. Одночасно прикордонник, вислуховуючи співрозмовника та за допомогою спостереження, знання основ психології людини отримує зворотну інформацію, яка йому потрібна по службі.

Тому знання та вміння персоналу правильно будувати спілкування з людьми на є одним з головних елементів ефективності оперативно-службової діяльності.

Спілкуючись з людьми під час служби прикордонник, в очах оточуючих, не розглядається як особистість, він оцінюється як представник державного органу влади, його вимоги розцінюються як вимоги чинного законодавства. Своєю толерантністю, ввічливістю, тактовністю, приємною посмішкою з одночасною вимогливістю і принциповістю він презентує культуру нашого народу, європейський рівень розвитку держави.

Правильна побудова процесу спілкування показує вихованість та загальну культуру прикордонника, є невід’ємним атрибутом культури служби. Культура спілкування є свідченням поваги до людей, показником професіоналізму персоналу, знання ним своїх функціональних обов’язків та вміння їх застосовувати.

Відомчі стандарти культури прикордонного контролю та прикордонної служби вимагають від військовослужбовців  не  тільки суворо дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки, але й вміти володіти ситуацією, бути об’єктивним, запобігати конфліктам.

Вимоги  до прикордонників, які виконують свої обов’язки у пунктах пропуску, що викладені у посібниках, продиктовані самим життям. Вони враховують те, що люди, які перетинають кордон, чи мешкають, або тимчасово перебувають у контрольованій прикордонній зоні можуть виявляти нестриманість, роздратованість, бути надто емоційними, тощо.

Але прикордонник при цьому зобов’язаний виявляти витримку, спокій, терпимість, ні в якому разі не піддаватися на провокації, не давати поводу для образ. Незалежно від того, сприймає прикордонник певну людину у якості ймовірного правопорушника або ні – всі його дії повинні бути сповнені поваги до неї.

Ось чому у посібниках навіть визначені конкретні фрази з якими прикордонник має звертатися до людей, що перетинають кордон. Наприклад: «Добрий день!», «Прикордонний контроль! (Паспортний контроль, Прикордонний патруль). Пред’явіть будь ласка Ваші документи (документи на транспортний засіб)», «Ласкаво просимо в Україну! Ми Вам раді в Україні!», «Зачекайте, будь ласка...», «Не хвилюйтеся…», «Заспокойтеся будь ласка...», «Візьміть, будь ласка, документи. Дякую», «Дякуємо за співпрацю», «Старший зміни прикордонних нарядів Вам пояснить…» та інші.

Включення цих фраз до посібнику не означає того, що прикордонник має використовувати лише їх. Цей перелік далеко не повний, він є прикладом, побудови звернень до людей у пунктах пропуску, зразком того, як прикордоннику треба формулювати службові вимоги.

Вміння запобігати конфліктам в процесі оперативно-службової діяльності – один з основних показників професіоналізму прикордонника.

Для цього кожний з представників прикордонного наряду має зберігати діловий спокій, акуратно поводитися  з  документами,  матеріалами  та предметами,  що належать особам, що прямують через кордон, виявляти уважність, чітко, однозначно і зрозуміло формулювати вимоги, за неможливості вирішити проблему, що виникає самому має вчасно звернутися для її вирішення до компетентної посадової особи.

Одним з головних критеріїв культури спілкування є знання української мови. Починаючи спілкування з людиною на пункті пропуску прикордонник, як представник Української держави починає спілкування українською, і, лише потім має перейти на мову співрозмовника (якщо він нею володіє). Це дуже важливий показник того, що персонал Служби виконує на кордоні функції держави і діє від її імені.

Під час спілкування прикордонник має бути впевненим у  своїх  діях, (а впевненість досягається високим рівнем професіоналізму), не допускаючи при цьому пихатості і чванливості, виявляючи доброзичливість, такт, вступати в розмову з особами, що перетинають державний кордон тільки у випадку службової потреби. Ні в якому випадку не зачіпати особистість співрозмовника,  відповідати на запитання осіб чітко, зрозуміло, по суті, виявляти дипломатичність у спілкуванні. Лише за таких умов спілкування з громадянами та іноземцями буде рівним і дасть позитивний ефект.

Повага до прав громадян, компетентність та виваженість дій прикордонників, ввічливість, дипломатичність, уміння грамотно будувати спілкування з громадянами під час виконання службових завдань, вчасно розпізнавати їх настрої та наміри,  є одним з основних показників культури служби, запорукою якісного виконання оперативно-службових завдань на кордоні, адже той хто вміє отримати інформацію – вміє професійно її використати.

Для персоналу прикордонного контролю пункти пропуску через державний кордон є їх робочим місцем. Робоче місце прикордонника у широкому розумінні цього слова – це все, що забезпечує виконання ним своїх обов’язків. Воно має бути раціональним, продуманим таким чином, щоб ніщо не заважало персоналу виконувати свої функції, упорядкованим незалежно від того, хто, або яка зміна здійснює прикордонний контроль, все обладнання на робочому місці має бути полагодженим і функціональним, ніякі особисті речі, не повинні відволікати прикордонника від служби.

Робоче місце має бути зразком чистоти, охайності і акуратності. Адже пункт пропуску – це місце де виконуються завдання держави, тому в очах людей, що проходять прикордонний контроль пункт пропуску має забезпечувати цей статус. Складу зміни слід не забувати, що чистота, функціональність і порядок існують лише там, де за ним слідкують та протягом служби підтримують.

Важливість утримання робочого місця прикордонника у належному стані є безспірною. Адже люди, які стикаються з прикордонним контролем повинні відчувати у пункті пропуску чіткість, злагодженість і зрозумілість дій прикордонного наряду, а персонал швидко і ефективно виконувати свої обов’язки. Запорукою цьому є відремонтовані, чисті приміщення та меблі, полагоджене, функціонуюче обладнання та прилади прикордонного контролю.

Утримання робочих місць, обладнання, техніки у бездоганному стані є свідченням того, що персонал поважає людей, які перетинають кордон, свою державу,  відомство, беззаперечно дотримується встановлених порядку, правил, процедури прикордонного контролю, виконує обов’язки професійно, пильно, точно дотримується чинного законодавства.

2. Обов’язки персоналу щодо забезпечення високої культури служби, дотримання норм відомчих стандартів культури прикордонного контролю та прикордонної служби в період підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

Персонал підрозділів Держприкордонслужби, який виконує обов’язки на пунктах пропуску має розуміти, що головним принципом забезпечення високої культури прикордонного контролю є особиста відповідальність і свідоме виконання кожним прикордонником встановлених у посібнику правил і вимог.  Не давати собі послаблень, принциповою оцінювати та прискіпливо ставитися до свого зовнішнього вигляду, культури спілкування, стану робочого місця, досконало знати та практично виконувати свої обов’язки, чесність, непідкупність, доброзичливе ставлення до людей, постійно працювати над вдосконаленням рівня особистої культури, розвивати свої комунікативні здібності.

Кожному прикордоннику необхідно пам'ятати,  що  культуру  поведінки,  вихованість, гарні манери не можна взяти на прокат. Їх не можна використовувати лише тоді коли виникне потреба, або тоді, коли службу хтось контролює.  Якості культурної людини прикордонник має виробляти  у себе постійною,  наполегливою працею з оволодіння або удосконалення знань зі спеціальності, навиків етикету, формуючи із себе цілеспрямовану, потрібну для підрозділу, органу охорони кордону, відомства, суспільства особу.

Особливої актуальності питання дотримання високих стандартів культури набуває з наближенням фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, в період проведення якого очікується значне збільшення пасажиро потоку, в числі якого і керівництво європейських держав, поважні посадові особи УЄФА та інших урядових та неурядових організацій. Прикордонники першими зустрічатимуть поважних гостей та проводжатимуть їх після закінчення чемпіонату! А як нам всім відомо найбільше людям запам’ятовується перше та останнє враження, тобто від того яке враження складеться у гостей «Євро -2012» безпосередньо на державному кордоні  залежить яке загальне враження у них складеться про Україну.

Необхідно добиватися автоматичного виконання корпоративних та загальноприйнятих правил культури,  перетворення їх у звичку поведінки.  Досягнутим треба рахувати  тільки те, що ввійшло у  звичку. У звичці дія автоматизується і удосконалюється на основі  потреби  поступати  тільки так,  а не інакше.  Такий «автоматизм» поступків придає виконанню вимог норм поведінки точність, беззаперечність, свободу та невимушеність у діях. Всяка незграбність, натягнутість, примушує думати  про  нещирість  мотивів того чи іншого поступку, дії.  Але головним чином щирість у поведінці — це плід  моральних рис особи:  доброзичливості, чуйності, моральної чистоти та правдивості.

У зв’язку з тим, що дотримання вимог відомчих стандартів культури є обов’язковою умовою служби, у Державній прикордонній службі створена система контролю за їх виконанням.

Вона передбачає контроль з боку керівництва підрозділів, органів охорони кордону, посадових осіб регіональних управлінь, Адміністрації Держприкордонслужби шляхом проведення планових перевірок, заповнення відповідних відомостей, виявлення недоліків, проведення аналізу, опрацювання відповідних пропозицій з удосконалення якості культури прикордонного контролю та прикордонної служби.

Виконання вимог Відомчих стандартів культури буде оцінюватися, і кожному прикордоннику, кожній прикордонній зміні, кожному пункту пропуску, відділенню, відділу прикордонної служби виводитися оцінка. Справою честі кожного прикордонника має стати досягнення кращих показників у культурі служби, зробити все від нього залежне, щоб його підрозділ був у числі найкращих.

Разом з тим у кінцевому рахунку рівень культури прикордонного контролю та прикордонної служби визначають люди, що перетинають кордон, ті особи стосовно яких виконує свої обов’язки прикордонник. Треба завжди пам’ятати, що люди помічають усе. Вони бачать найдрібніші помилки, відчувають неуважність, ображаються на недоброзичливість, обурюються на несправедливість і грубість. Прикордонник не надає послуг громадянам, він захищає державу і закон, отже усі його дії мають бути законними, виконання обов’язків виваженим і ввічливим.

Україна європейська держава, її народ має багатовікову історію та культуру, персонал прикордонного контролю як представник цієї держави зобов’язаний бути зразком культури поведінки та служби, дотримуватися правил та норм, викладених у посібнику «Відомчі стандарти культури прикордонного контролю»

Вимоги  Посібників «Відомчі стандарти культури прикордонного контролю» та «Відомчі стандарти культури прикордонної служби» є простими, адже їх виконання не потребує додаткових знань та вмінь;

об’єктивними, тому, що вони продиктовані самим життям, досвідом, міжнародними стандартами прикордонної служби та прикордонного контролю;

необхідними, у зв’язку з тим, що їх дотримання забезпечує ефективність та якість служби, сприяє позитивному враженню на людей, які перетинають кордон про Державну прикордонну службу та Україну;

обґрунтованими, бо кожна вимога стандартів є перевіреною, доступною і впливає на загальний стан культури служби;

прийнятними, тому, що за будь-яких обставин культура служби, культура поведінки, культура мови, зразковий зовнішній вигляд у поєднанні з високим професіоналізмом і чітким, бездоганним виконанням завдань служби – це кредо сучасного прикордонника.

Вимоги до персоналу:

Виконуючи свої обов’язки, кожний військовослужбовець, працівник за трудовим договором повинен:

Бути законослухняним самому і вимагати суворого дотримання чинного законодавства від інших, знати і неухильно виконувати вимоги Конституції, Законів України, нормативно-правових документів, що регламентують оперативно-службову діяльність.

Сумлінно ставитися до виконання обов’язків служби, виявляти ініціативу та творчі здібності, постійно вдосконалювати організацію своєї служби (роботи).

Бути відповідальним, свідомо і якісно виконувати службові завдання, брати на себе відповідальність коли це необхідно.

Бути чесним, правдиво і принципово ставитися до себе, товаришив, об’єктивно оцінювати  результати служби, не допускати недбалості та послаблень, запобігати негативним вчинкам.

Бути неупередженим, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних або юридичних осіб, політичних партій, громадських організацій.

Бути непідкупним, стійким до спокуси отримати будь-яку винагороду за протиправні дії, не  намагатися  скористатися  службовим  становищем   для   набуття будь-яких привілей та прибутків,  ніколи не застосовувати свою посаду для прийняття корисливих рішень.

З належною повагою ставитися до прав, свобод та законних інтересів громадян, осіб, що перетинають державний кордон, не виявляти свавілля або байдужості до їх правомірних дій або вимог.

Не допускати проявів бюрократизму, нестриманість у висловлюваннях.

Виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанувати народні звичаї та національні традиції у стосунках з місцевим  населенням,  представниками міжнародних організацій, іноземних установ та іноземцями.

Не допускати розголошення довіреної державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом, встановленої Законами України «Про інформацію», «Про державну таємницю», використовувати таку інформацію для власного інтересу або інтересу інших осіб.

Виявляти повагу до начальників та співслужбовців, додержуватися правил службової етики, бути ввічливим, тактовним, скромним, не допускати вчинків, що дискредитують державу, Державну прикордонну службу, ганьбить репутацію прикордонника.

Бути точним та уважним у виконанні рішень органів державної влади, розпоряджень або вказівок керівників та начальників.

Самостійно приймати рішення в межах своїх повноважень, керуючись Конституцією і законами України, іншими нормативно-правовими актами та наказами прямих начальників.

Нести відповідальність згідно із законом за протиправні дії чи бездіяльність.

Мати високу загальну культуру поведінки знати державну мову, використовувати її під час виконання обов’язків служби.

Бути охайним, дотримуватися культури одягу.

Тому слід завжди пам’ятати, що висока культура служби -  це еталон кожного прикордонника, який представляє свою державу першим серед усіх.

Культура служби – це основа її ефективності і законності.

Культура спілкування – це авторитет держави і прикордонного відомства.

Загальна культура і етикет прикордонника – це повага і доброзичливість людей до кожного з нас і до нашої держави.

Google Bookmarks Digg Reddit del.icio.us Ma.gnolia Technorati Slashdot Yahoo My Web News2.ru БобрДобр.ru RUmarkz Ваау! Memori.ru rucity.com МоёМесто.ru Mister Wong

Пожалуйста, оставьте комментарий

Вы должны быть зарегистрированы чтобы оставить комментарий.