№ 141 Про запровадження аудиту відомчих стандартів культури прикордонного контролю

admin, Среда, июня 6, 2012 at 4:06Категория: Накази АДПСУ

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ

ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ

29. 02. 2012                                                                            № 141

Про  запровадження аудиту відомчих стандартів культури прикордонного контролю

Аналіз роботи із запровадження відомчих стандартів культури прикордонного контролю свідчить про завершення процесу створення їх фундаментальних засад.

Культура прикордонного контролю набула статусу загальновідомчої сфери діяльності та стала інструментарієм впровадження принципів законності, відкритості та поваги до людської гідності, визначених Законом України «Про прикордонний контроль».

Протягом 2010—2011 років сформовано відповідну нормативну та методичну базу, у навчальних закладах Державної прикордонної служби створено чітку систему підготовки персоналу, відбулися значні зрушення в культурі здійснення пропускних операцій, формуванні  позитивного іміджу прикордонного відомства.

Проте стан практичної роботи із запровадження відомчих стандартів культури прикордонного контролю вказує на низку проблемних питань.

Так, підходи, які на сьогодні застосовують керівники на місцях, не консолідують зусилля всіх структурних підрозділів та не дають змоги об'єктивно оцінювати ситуацію щодо стану культури прикордонного контролю.

У пунктах пропуску через державний кордон (пунктах контролю) (далі – пункти пропуску) продовжують мати місце непоодинокі випадки порушення персоналом основоположних принципів організації та здійснення прикордонного контролю,  штучного прикрашення ситуації та приховування системних порушень по службі начальниками відділів прикордонної служби.

Загалом це свідчить про необхідність формування системи перевірки якості та ефективності управління процесами впровадження відомчих стандартів культури прикордонного контролю і потребує конкретизації окремих її положень.

З огляду на зазначене,

НАКАЗУЮ:

1. Для підвищення якості та ефективності системи перевірки  процесів впровадження відомчих стандартів культури прикордонного контролю запровадити в Державній прикордонній службі систему аудиту відомчих стандартів культури прикордонного контролю (далі – аудит).

2.  Визначити, що аудит  у галузі культури прикордонного контролю – це комплекс перевірочних заходів, спрямованих на визначення стану якості та ефективності управлінської діяльності процесами впровадження відомчих стандартів культури прикордонного контролю.

3. Складовими аудиту вважати:

3.1. Відомчий аудит:

а) система адміністрування (далі – внутрішній аудит);

б) система діалогу з суспільством (далі –  зовнішній аудит).

3.2. Незалежний аудит.

4. До системи внутрішнього аудити віднести:

комплекс перевірочних заходів;

обговорення питань культури прикордонного контролю;

заслуховування посадових осіб.

4.1. Перевірочні заходи культури прикордонного контролю проводити:

4.1.1. На рівні Адміністрації Державної прикордонної служби України:

а) оцінку стану культури прикордонного контролю – кожні півроку, за результатами цільової практичної перевірки дотримання відомчих стандартів культури прикордонного контролю групами офіцерів управління прикордонного контролю та реєстрації і заінтересованих структурних підрозділів, дистанційного моніторингу, аналізу скарг та звернень громадян, контролю якості культури прикордонного контролю.

Про результати оцінки стану культури прикордонного контролю начальнику управління прикордонного контролю та реєстрації Департаменту охорони державного кордону складати огляд, який подавати на моє ім’я;

б) поточну перевірку стану культури прикордонного контролю – у період здійснення інспекторських, комплексних перевірок підрозділів, органів охорони державного кордону групами офіцерів Адміністрації Державної прикордонної служби України. Під час поточної перевірки перевіряти: рівень теоретичних знань  персоналом питань культури прикордонного контролю, стан інформаційного забезпечення учасників міжнародного руху, стан робочого місця,  стандарти культури спілкування персоналу з особами, які перетинають державний кордон.

Інформацію про результати поточної перевірки стану культури прикордонного контролю вписувати в окремий пункт розділу  «Стан прикордонного контролю» в акті інспекторського перевірки та окремий пункт звіту за підсумками комплексної перевірки з додаванням відео- та фотоматеріалів;

в) позапланову перевірку стану культури прикордонного контролю – у період проведення раптових перевірок офіцерами Адміністрації Державної прикордонної служби України.  Під час   позапланової перевірки стану культури прикордонного контролю перевіряти: дотримання військовослужбовцями правової культури, стандартів зовнішнього вигляду  персоналу в пунктах пропуску, стандартів перевірки документів, стандартів культури огляду транспортних засобів.

Результати позапланової перевірки стану культури прикордонного контролю відображати у звіті за підсумками раптової перевірки з додаванням відео- та фотоматеріалів.

4.1.2. На рівні регіональних управлінь Державної прикордонної служби України:

а) оцінку стану культури прикордонного контролю – щокварталу, за результатами цільової перевірки дотримання відомчих стандартів культури прикордонного контролю групами офіцерів,  які очолювати заступникам начальників регіональних управлінь або начальникам відділів прикордонного контролю та реєстрації. Під час оцінки стану культури прикордонного контролю враховувати результати дистанційного моніторингу, аналізу скарг та звернень громадян, контролю якості культури прикордонного контролю.

Про результати оцінки стану культури прикордонного контролю начальникам регіональних управлінь складати довідку, яку надсилати першому заступнику Голови Державної прикордонної служби України – директору Департаменту охорони державного кордону, з додаванням відео та фотоматеріалів;

б) поточну перевірку стану культури прикордонного контролю – у період здійснення комплексних перевірок підрозділів, органів охорони державного кордону. Під час поточної перевірки перевіряти: рівень теоретичних знань  персоналом питань культури прикордонного контролю, стан інформаційного забезпечення учасників міжнародного руху, стан робочого місця,  стандарти культури спілкування персоналу з особами, які перетинають державний кордон, дотримання методичних рекомендацій Адміністрації Державної прикордонної служби щодо особистої підготовки керівників та персоналу до проведення рольових ігор з питань культури прикордонного контролю під час підготовки до служби.

Групи для проведення поточної перевірки стану культури прикордонного контролю очолювати начальникам регіональних управлінь або їх заступникам.

Інформацію про результати поточної перевірки стану культури прикордонного контролю вносити в окремий пункт звіту за підсумками комплексної перевірки з додаванням відео- та фотоматеріалів;

в) позапланову перевірку стану культури прикордонного контролю – у період проведення раптових перевірок офіцерами регіональних управлінь.  Під час позапланової перевірки стану культури прикордонного контролю перевіряти: дотримання військовослужбовцями правової культури, стандартів зовнішнього вигляду  персоналу в пунктах пропуску, стандартів перевірки документів, стандартів культури огляду транспортних засобів.

Результати позапланової перевірки стану культури прикордонного контролю відображати у звіті за підсумками раптової перевірки з додаванням відео- та фотоматеріалів.

4.1.3. На рівні органів охорони державного кордону:

а) оцінку стану культури прикордонного контролю – щомісяця, за результатами цільової перевірки дотримання відомчих стандартів культури прикордонного контролю групами офіцерів,  які очолювати начальникам органів охорони державного кордону або їх заступникам. Під час оцінки стану культури прикордонного контролю враховувати результати дистанційного моніторингу, аналізу скарг та звернень громадян, контролю якості культури прикордонного контролю.

Про результати оцінки стану культури прикордонного контролю начальникам органів охорони державного кордону складати довідку, яку надсилати начальникам регіональних управлінь з додаванням відео- та фотоматеріалів;

б) поточну перевірку стану культури прикордонного контролю – в період індивідуальних виїздів до підрозділів охорони державного кордону. Під час поточної перевірки перевіряти: рівень теоретичних знань  персоналом питань культури прикордонного контролю, стан інформаційного забезпечення учасників міжнародного руху, стан робочого місця,  стандарти культури спілкування персоналу з особами, які перетинають державний кордон, дотримання методичних рекомендацій Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо особистої підготовки керівників та персоналу до проведення рольових ігор з питань культури прикордонного контролю під час підготовки до служби.

Інформацію про результати поточної перевірки стану культури прикордонного контролю вносити в окремий пункт звіту за підсумками індивідуального виїзду з додаванням відео- та фотоматеріалів і розглядати на найближчій службовій нараді з керівниками та офіцерами структурних підрозділів, які перевірялись, із складанням відповідних протоколів.

4.1.4. На рівні підрозділів охорони державного кордону під час:

а) підготовки зміни прикордонних нарядів до несення служби;

б) здійснення прикордонного контролю у пунктах пропуску та поза пунктами пропуску;

в) перевірки служби  прикордонних нарядів;

г) підбиття підсумків служби змінами прикордонних нарядів.

4.2. Обговорення питань культури прикордонного контролю проводити:

4.2.1. В Адміністрації Державної прикордонної служби України на:

засіданнях колегії Державної прикордонної служби – за рішенням Голови Державної прикордонної служби України;

тематичних конференціях – двічі на рік;

цільових селекторних нарадах – за рішенням Голови Державної прикордонної служби України;

селекторних нарадах – щомісяця (розгляд окремих питань).

4.2.2. У регіональних управліннях Державної прикордонної служби України на:

засіданнях колегій регіональних управлінь – за розпорядження Адміністрації Державної прикордонної служби України або  рішенням начальників регіональних управлінь;

нарадах командування (штабу) – щомісяця;

цільових селекторних нарадах – за рішенням начальників регіональних управлінь;

селекторних нарадах – двічі на місяць (розгляд окремих питань);

нарадах з підбиття підсумків – щокварталу.

4.2.3. В органах охорони державного кордону на:

нарадах командування (штабу, головного відділу) – щомісяця;

цільових селекторних нарадах – за рішенням начальників органів охорони державного кордону;

селекторних нарадах – щотижня (розгляд окремих питань);

нарадах з підбиття підсумків – щомісяця.

4.2.4. У підрозділах охорони державного кордону на:

нарадах командування  – щотижня;

нарадах з підбиття підсумків – щомісяця.

4.3. Заслуховування посадових осіб про стан культури прикордонного контролю проводити:

4.3.1. На рівні Адміністрації Державної прикордонної служби України:

начальників регіональних управлінь – цільове, за рішенням Голови Державної прикордонної служби України, з окремих питань, щокварталу;

начальника управління прикордонного контролю та реєстрації –  цільове, за рішенням Голови Державної прикордонної служби України, з окремих питань двічі на рік;

керівника комісії для проведення інспекторської перевірки, старших груп комплексної та цільової перевірки – за  рішенням Голови Державної прикордонної служби України.

4.3.2. На рівні регіональних управлінь Державної прикордонної служби України:

перших заступників начальників регіональних управлінь – начальників штабів – за рішенням начальників регіональних управлінь, але не менше одного разу на квартал;

заступників начальників штабів – начальників відділів – за рішенням начальників регіональних управлінь, але не менше одного разу на місяць;

начальників прикордонних загонів – за рішенням начальників регіональних управлінь, але не менше одного разу на місяць.

4.3.3. На рівні органів охорони державного кордону:

перших заступників начальників органів охорони державного кордону – начальників штабів (головних відділів), начальників відділів  – за рішенням начальників органів охорони державного кордону, але не менше одного разу на місяць;

начальників відділів прикордонної служби – щотижня.

5. Заходи зовнішнього аудиту проводити:

5.1. На рівні регіональних управлінь Державної прикордонної служби України:

засідання за круглим столом – щокварталу;

брифінги – щокварталу;

5.2. На рівні органів охорони державного кордону:

засідання за круглим столом – щокварталу;

брифінги – щомісяця.

5.3. Теми проведення засідань за круглим столом та брифінгів визначати Департаменту охорони державного кордону за поданням інших структурних підрозділів Адміністрації Державної прикордонної служби  України щокварталу.

5.4. Заходи зовнішнього аудиту проводити начальникам регіональних управлінь та органів охорони державного кордону, особисто.

5.5. До участі у проведенні засідань за круглим столом та брифінгів залучати:

5.5.1. У регіональних управліннях Державної прикордонної служби України:

від Державної прикордонної служби України – командування регіональних управлінь, начальників (офіцерів) відділів;

від взаємодійних органів – представників обласних  державних адміністрацій та обласних  рад,  контрольних служб, правоохоронних органів;

від громадськості – представників ветеранських, профспілкових, громадських організацій тощо;

від засобів масової інформації – представників регіональних теле- , радіоканалів, друкованих видань.

5.5.2. В органах охорони державного кордону:

від Державної прикордонної служби  України – командування органів охорони державного кордону, начальників (офіцерів) відділів;

від взаємодійних органів – представників обласних (районних)  державних адміністрацій та обласних (районних)  рад,  контрольних служб, правоохоронних органів;

від громадськості – представників ветеранських, профспілкових, громадських організацій, учасників міжнародного руху тощо;

від засобів масової інформації – представників обласних (районних) теле- , радіоканалів, обласних (районних) друкованих видань.

5.5.3. У відділах прикордонної служби:

від Державної прикордонної служби  України – командування відділів прикордонної служби, начальники відділень інспекторів прикордонної служби, інспектори прикордонної служби;

від взаємодійних органів – керівників місцевих органів виконавчої влади,  підрозділів контрольних служб, правоохоронних органів;

від громадськості – представників ветеранських, профспілкових, громадських організацій, учасників міжнародного руху;

від засобів масової інформації – представників місцевих теле- , радіоканалів, друкованих видань.

5.5.4. У пунктах пропуску:

офіцерів регіональних управлінь, прикордонних загонів.

5.6. Підготовку до проведення засідань за круглим столом, брифінгів проводити відповідно до переліку основних підготовчих заходів (додається).

6.  До системи незалежного аудиту віднести:

електронний моніторинг вільно розповсюджуваних інформаційних ресурсів з питань перетинання державного кордону;

надання фахової оцінки ситуації в пунктах пропуску;

забезпечення інформаційної допомоги громадянам.

6.1. Заходи незалежного аудиту проводити на рівні Адміністрації Державної прикордонної служби України.

6.2. З метою підготовки до проведення незалежного аудиту:

6.2.1. Начальнику управління зв’язку та інформатизації встановити в управлінні прикордонного контролю та реєстрації додаткове автоматизоване робоче місце «користувач» з функцією вільного доступу до всесвітньої системи взаємосполучених комп'ютерних мереж (Інтернет) та забезпечити його функціонування в соціальних мережах «Facebook» та «Twitter».

6.2.2. Начальнику управління прикордонного контролю та реєстрації до 15 березня 2012 року підготувати пропозиції щодо кадрового забезпечення функціонування системи незалежного аудиту. Визначити відповідальних посадових осіб за його проведення.

6.2.3. Начальнику управління забезпечення діяльності Голови Державної прикордонної служби України  розмісти інформацію  про можливість ведення online діалогу з представниками Державної прикордонної служби України на відомчому веб сайті.

6.3. Систему незалежного аудиту запровадити з 1 червня 2012 року.

Google Bookmarks Digg Reddit del.icio.us Ma.gnolia Technorati Slashdot Yahoo My Web News2.ru БобрДобр.ru RUmarkz Ваау! Memori.ru rucity.com МоёМесто.ru Mister Wong

Пожалуйста, оставьте комментарий

Вы должны быть зарегистрированы чтобы оставить комментарий.