Перетнути з дітьми будь-яким видом транспорту кордон без проблем можна лише за умов дотримання порядку виїзду дітей за межі України

admin, Четверг, августа 2, 2012 at 6:01Категория: Виїзд дитини за кордон

Міністерство інфраструктури України нагадує правила виїзду за кордон дітей. Уникнути незручностей при перетині державного кордону можна лише в разі правильно оформлених документів, необхідних для супроводу дітей: усі норми та вимоги визначені Правилами перетинання державного кордону громадянами України затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. N 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 724).

Правилами передбачено, що виїзд з України громадян, які не досягли 16- річного віку, здійснюється за згодою обох батьків (усиновлювачів) та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними, які на момент виїзду з України досягли 18-річного віку.

При цьому виїзд з України дітей у супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску.

Без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків дитина може виїхати за кордон в таких випадках:

якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;

якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном;

у разі пред'явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:

свідоцтва про смерть другого з батьків;

рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).

У тому випадку, якщо діти виїжджають за кордон у супроводі осіб, уповноважених обома батьками, при собі потрібно мати нотаріально посвідчену згоду обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.

Особливі правила передбачені для виїзду з України дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Так, виїзд дітей, які проживають (перебувають) у закладах охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі, здійснюється у разі пред'явлення нотаріально посвідченої згоди керівника цього закладу та у супроводі уповноваженої ним особи. Діти, які влаштовані на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї, можуть виїхати за кордон у разі пред'явлення оригіналу договору про влаштування дитини до прийомної сім'ї або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі прийомних батьків або одного з них. Для тих дітей, які влаштовані на виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу, необхідно мати оригінал договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу або його нотаріально засвідченої копії, а виїзд здійснювати у супроводі батьків-вихователів або одного з них.

Діти, які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням органів опіки та піклування, мають право на виїзд за кордон у разі пред'явлення оригіналу рішення про встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника; які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням суду, — у разі пред'явлення рішення суду про встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника. Діти, які відповідно до договору про патронат передані органом опіки і піклування на виховання в сім'ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення дитиною повноліття зможуть перетнути державний кордон України разі пред'явлення оригіналу зазначеного договору, посвідченого підписом уповноваженої особи відповідної місцевої держадміністрації або міської (за винятком міст районного значення) ради, скріпленим гербовою печаткою, або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі патронатного вихователя. Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з прийомних батьків, батьків-вихователів здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з них відсутній у пункті пропуску через державний кордон.

При цьому виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, попередньо повинен бути погоджений із службою у справах дітей відповідної місцевої держадміністрації або міської (за винятком міст районного значення) ради у порядку, визначеному Мінсоцполітики.

Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, після їх усиновлення іноземцями здійснюється у супроводі батьків-усиновлювачів у разі пред'явлення рішення суду про усиновлення або його нотаріально засвідченої копії.

Для підвищення інформованості населення на сайті Мінінфраструктури створено відповідний розділ, у якому можна детальніше ознайомитися із правилами перетину кордону — «Важливо для громадянина». Крім того, за дорученням міністерства інформування буде посилено за всіма напрямками — на залізничних вокзалах, портах, аеропортах, автовокзалах та автостанціях.

Наголосимо, що до компетенції адміністрацій залізничних вокзалів та аеропортів і обслуговуючого персоналу транспортних засобів належить організація, підготовка і оповіщення пасажирів, які перетинають державний кордон, до здійснення прикордонного, митного та інших видів контролю.

Google Bookmarks Digg Reddit del.icio.us Ma.gnolia Technorati Slashdot Yahoo My Web News2.ru БобрДобр.ru RUmarkz Ваау! Memori.ru rucity.com МоёМесто.ru Mister Wong

Пожалуйста, оставьте комментарий

Вы должны быть зарегистрированы чтобы оставить комментарий.