Пограничники еще раз напомнили, как правильно оформить документы для пересечения ребенком границы

admin, Вторник, июля 3, 2012 at 3:40Категория: Виїзд дитини за кордон

Несовершеннолетние граждане могут выезжать из Украины при наличии проездного документа ребенка, который выдается детям в возрасте до 18 лет, или если они вписаны в загранпаспорт одного из родителей. При этом в паспорта родителей с 5 — летнего возраста детей вклеиваются фотографии, об этом напоминает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Кроме того, согласно правилам пересечения государственной границы гражданами Украины, выезд за пределы Украины несовершеннолетних граждан Украины осуществляется:

1. по нотариально заверенному согласию родителей с указанием государства следования и соответствующего временного промежутка пребывания в этом государстве;

2. без нотариально заверенного согласия одного из родителей:

— если второй из родителей является иностранцем или лицом без гражданства, что подтверждается записью об отце в свидетельстве о рождении ребенка, и отсутствует в пункте пропуска;

— если в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, с которым пересекает государственную границу гражданин Украины, который не достиг 16- летнего возраста, или в проездном документе ребенка есть соответствующая запись о выбытии на постоянное место жительства за пределы Украины или отметка о взятии на консульский учет в дипломатическом представительстве Украины за границей;

— в случае предъявления документов или их нотариально заверенных копий: свидетельства о смерти второго из родителей; решения суда о лишении родительских прав второго из родителей; решение суда о признании второго из родителей без вести пропавшим; решение суда о признании второго из родителей недееспособным; решения суда о предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины гражданина, не достигшего 16-летнего возраста, без согласия и сопровождения второго из родителей; справки о рождении ребенка, выданной отделом регистрации актов гражданского состояния, с указанием оснований внесения сведений об отце в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса (во время выезда ребенка за границу в сопровождении одинокой матери).

Google Bookmarks Digg Reddit del.icio.us Ma.gnolia Technorati Slashdot Yahoo My Web News2.ru БобрДобр.ru RUmarkz Ваау! Memori.ru rucity.com МоёМесто.ru Mister Wong

Для перетину дитиною держкордону треба правильно оформити документи

admin, Понедельник, июля 2, 2012 at 4:57Категория: Виїзд дитини за кордон

Щороку у період літніх канікул значно збільшується кількість відмов у пропуску через державний кордон дітей. Тільки з початку року співробітники Державної прикордонної служби відмовили у пропуску 2557 дітям. Основною причиною цього стало вкрай недбале ставлення батьків та організаторів поїздок дітей. Більшість, а це 1363 дитини, не змогли перетнути кордон, оскільки було відсутнє доручення від батьків. Ще 995 дітей мали недійсні документи, решта 199 дітей – з низки інших причин.

Для того, щоб подорож дітей була комфортною і без зайвих клопотів, Державна прикордонна служба України ще раз нагадує і наголошує батькам та організаторам поїздок дітей про необхідність уважніше ставитися до оформлення документів на них. З цих питань прикордонники радять громадянам консультуватися з туристичними фірмами, послугами яких вони користуються, також необхідну інформацію можна отримати на веб-сайті прикордонного відомства dpsu.gov.ua, або за телефоном: 527-63-63.

Основними причинами відмов у пропуску залишаються відсутність доручень від батьків, які потрібні у разі коли дитину супроводжує лише один з батьків, або уповноважена ними особа. Крім того, серед причин не пропуску є недійсні документи для закордонних поїздок, відсутність документів на право перетинання кордону, відсутність фото дітей в документах батьків, закінчення терміну дії паспорта, технічна несправність документа.

Також нагадуємо, що відповідно до чинного законодавства України неповнолітні громадяни України можуть виїжджати з України за наявності проїзного документа дитини, який видається дітям у віці до 18 років, або якщо вони вписані в закордонний паспорт одного з батьків. При цьому у паспорти батьків з 5-річного віку дітей вклеюються фотокартки.

Крім того, відповідно до правил перетинання державного кордону громадянами України, виїзд замежі України неповнолітніх громадян України здійснюється:

за нотаріально посвідченою згодою батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі;

без нотаріально посвідченої згоди одного з батьків:

якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та відсутній у пункті пропуску;

якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин України, що не досяг 16-річного віку, або у проїзному документі дитини є відповідний запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік у дипломатичному представництві України за кордоном;

у разі пред'явлення  документів або їх нотаріально посвідчених копій:

свідоцтва про смерть другого з батьків;

рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

рішення суду про надання дозволу на виїзд за межі України громадянина, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).

Варто також звернути увагу на особливості виїзду дітей – громадян України до Російської Федерації: діти – громадяни України до 16 років можуть перетинати державний кордон за наявності свідоцтва про народження; до Республіки Білорусь: діти – громадяни України можуть перетинати державний кордон за наявності проїзного документа дитини, або за паспортом громадянина України для виїзду за кордон батьків, у який вони вписані.

Google Bookmarks Digg Reddit del.icio.us Ma.gnolia Technorati Slashdot Yahoo My Web News2.ru БобрДобр.ru RUmarkz Ваау! Memori.ru rucity.com МоёМесто.ru Mister Wong

Понад 2,5 тисячі дітей з початку року не змогли перетнути український кордон

admin, Четверг, июня 28, 2012 at 8:03Категория: Виїзд дитини за кордон

Щороку у період літніх канікул значно збільшується кількість відмов у пропуску через державний кордон дітей. Тільки з початку року співробітники Державної прикордонної служби відмовили у пропуску 2557 дітям. Основною причиною цього стало вкрай недбале ставлення батьків та організаторів поїздок дітей. Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Більшість, а це 1363 дитини, не змогли перетнути кордон, оскільки було відсутнє доручення від батьків. Ще 995 дітей мали недійсні документи, решта 199 дітей — з низки інших причин.
З цих питань прикордонники радять громадянам консультуватися з туристичними фірмами, послугами яких вони користуються, також необхідну інформацію можна отримати на веб-сайті прикордонного відомства dpsu.gov.ua, або за телефоном: 527-63-63.

Основними причинами відмов у пропуску залишаються відсутність доручень від батьків, які потрібні у разі коли дитину супроводжує лише один з батьків, або уповноважена ними особа. Крім того, серед причин не пропуску є недійсні документи для закордонних поїздок, відсутність документів на право перетинання кордону, відсутність фото дітей в документах батьків, закінчення терміну дії паспорта, технічна несправність документа.

Також нагадуємо, що відповідно до чинного законодавства України неповнолітні громадяни України можуть виїжджати з України за наявності проїзного документа дитини, який видається дітям у віці до 18 років, або якщо вони вписані в закордонний паспорт одного з батьків. При цьому у паспорти батьків з 5- річного віку дітей вклеюються фотокартки.

Крім того, відповідно до правил перетинання державного кордону громадянами України, виїзд за межі України неповнолітніх громадян України здійснюється:

за нотаріально посвідченою згодою батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі; без нотаріально посвідченої згоди одного з батьків: якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та відсутній у пункті пропуску; якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин України, що не досяг 16-річного віку, або у проїзному документі дитини є відповідний запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік у дипломатичному представництві України за кордоном; у разі пред'явлення документів або їх нотаріально посвідчених копій: свідоцтва про смерть другого з батьків; рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків; рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім; рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним; рішення суду про надання дозволу на виїзд за межі України громадянина, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків; довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).

Варто також звернути увагу на особливості виїзду дітей — громадян України до Російської Федерації: діти — громадяни України до 16 років можуть перетинати державний кордон за наявності свідоцтва про народження; до Республіки Білорусь: діти — громадяни України можуть перетинати державний кордон за наявності проїзного документа дитини, або за паспортом громадянина України для виїзду за кордон батьків, у який вони вписані.

Google Bookmarks Digg Reddit del.icio.us Ma.gnolia Technorati Slashdot Yahoo My Web News2.ru БобрДобр.ru RUmarkz Ваау! Memori.ru rucity.com МоёМесто.ru Mister Wong

У відпустку за кордон із неповнолітніми

admin, Пятница, июня 22, 2012 at 6:43Категория: Виїзд дитини за кордон

Відкрити кордони для дитини — завдання самих батьків.

Аби відпочити зі своїм неповнолітнім чадом в іншій країні, достатньо вписати його в закордонний паспорт одного з батьків. Після 5 років — вклеївши фото. Якщо дитина подорожує, приміром, з мамою, то батько обов'язково має надати дозвіл, завірений нотаріусом. Відвідати службовця повинні обоє батьків разом. Схема начебто проста, однак через проблеми з документами за цей рік прикордонники не пропустили вже 1844 дитини.

«Основні з причин — це відсутність вікового фото 5-річного віку в одному з паспортних документів одного з батьків, відсутність нотаріальної згоди одного з батьків, або ж відповідні помилки в нотаріальній згоді», — розповідає начальник окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Сергій Мул.

Пані Оксана з батьком доньки цього разу до нотаріуса йтиме двічі. Адже 10- річна Марта в Туреччину їхатиме з бабусею. Спочатку оформляють згоду на проїзний документ, пізніше — дозвіл на виїзд з України. Усі документи обійдуться майже в 700 грн. Їх жінка вже робить півтора місяця, треба відпроситися з роботи, вистояти черги і потрапити в години прийому. Приміром, в управлінні реєстрації забрати документ можна тричі на тиждень у визначений час. Телефоном жінці сказали, що обов'язкова ще й довідка з ЖЕКу. Однак цього разу з камерою документи вона здала швидко і без неї.

«В моєї знайомої теж схожа ситуація, вона прописана в одному місці, тато в іншому, вона приїхала в ОВІР з усіма документами окрім довідки з ЖЕКу. В неї ці документи навіть не взяли, сказали, що немає документа, який засвідчує, де прописана дитина. Вона просто дала хабаря і в неї взяли ці документи», — розповідає киянка Оксана.

Довідка з ЖЕКу, яку можна теж чекати тижнями, не потрібна, якщо є згода на проїзний документ із нотаріально завіреною печаткою. Однак і в документах, оформлених службовцями, часто бувають помилки. Тоді консульства можуть змусити переробити папери. Марія Олександрівна дає поради, що має бути обов'язково прописано в згоді батьків.

«Що ця людина має в певні терміни, прописані в даній заяві, повернути дитину в Україну, слідкувати за її здоров'ям, брати участь при вирішенні будь-яких проблем у дитини за кордоном. Не повинно бути ніяких дій, пов'язаних з всиновленням цієї дитини за кордоном», — розповідає нотаріус Марія Онищенко.

Часто виїхати з дитиною за кордон — завдання марудне. Пройшовши всю канцелярщину, деякі батьки мусять залишати дітей перед самим вильотом. Отож, аби поїхати на відпочинок усією сім'єю, уважно перевіряйте всі документи і починайте робити їх за кілька місяців до від'їзду.

Google Bookmarks Digg Reddit del.icio.us Ma.gnolia Technorati Slashdot Yahoo My Web News2.ru БобрДобр.ru RUmarkz Ваау! Memori.ru rucity.com МоёМесто.ru Mister Wong