Перетнути з дітьми будь-яким видом транспорту кордон без проблем можна лише за умов дотримання порядку виїзду дітей за межі України

admin, Четверг, августа 2, 2012 at 6:01Категория: Виїзд дитини за кордон

Міністерство інфраструктури України нагадує правила виїзду за кордон дітей. Уникнути незручностей при перетині державного кордону можна лише в разі правильно оформлених документів, необхідних для супроводу дітей: усі норми та вимоги визначені Правилами перетинання державного кордону громадянами України затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. N 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 724).

Правилами передбачено, що виїзд з України громадян, які не досягли 16- річного віку, здійснюється за згодою обох батьків (усиновлювачів) та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними, які на момент виїзду з України досягли 18-річного віку.

При цьому виїзд з України дітей у супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску.

Без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків дитина може виїхати за кордон в таких випадках:

якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;

якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном;

у разі пред'явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:

свідоцтва про смерть другого з батьків;

рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).

У тому випадку, якщо діти виїжджають за кордон у супроводі осіб, уповноважених обома батьками, при собі потрібно мати нотаріально посвідчену згоду обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.

Особливі правила передбачені для виїзду з України дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Так, виїзд дітей, які проживають (перебувають) у закладах охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі, здійснюється у разі пред'явлення нотаріально посвідченої згоди керівника цього закладу та у супроводі уповноваженої ним особи. Діти, які влаштовані на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї, можуть виїхати за кордон у разі пред'явлення оригіналу договору про влаштування дитини до прийомної сім'ї або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі прийомних батьків або одного з них. Для тих дітей, які влаштовані на виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу, необхідно мати оригінал договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу або його нотаріально засвідченої копії, а виїзд здійснювати у супроводі батьків-вихователів або одного з них.

Діти, які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням органів опіки та піклування, мають право на виїзд за кордон у разі пред'явлення оригіналу рішення про встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника; які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням суду, — у разі пред'явлення рішення суду про встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника. Діти, які відповідно до договору про патронат передані органом опіки і піклування на виховання в сім'ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення дитиною повноліття зможуть перетнути державний кордон України разі пред'явлення оригіналу зазначеного договору, посвідченого підписом уповноваженої особи відповідної місцевої держадміністрації або міської (за винятком міст районного значення) ради, скріпленим гербовою печаткою, або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі патронатного вихователя. Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з прийомних батьків, батьків-вихователів здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з них відсутній у пункті пропуску через державний кордон.

При цьому виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, попередньо повинен бути погоджений із службою у справах дітей відповідної місцевої держадміністрації або міської (за винятком міст районного значення) ради у порядку, визначеному Мінсоцполітики.

Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, після їх усиновлення іноземцями здійснюється у супроводі батьків-усиновлювачів у разі пред'явлення рішення суду про усиновлення або його нотаріально засвідченої копії.

Для підвищення інформованості населення на сайті Мінінфраструктури створено відповідний розділ, у якому можна детальніше ознайомитися із правилами перетину кордону — «Важливо для громадянина». Крім того, за дорученням міністерства інформування буде посилено за всіма напрямками — на залізничних вокзалах, портах, аеропортах, автовокзалах та автостанціях.

Наголосимо, що до компетенції адміністрацій залізничних вокзалів та аеропортів і обслуговуючого персоналу транспортних засобів належить організація, підготовка і оповіщення пасажирів, які перетинають державний кордон, до здійснення прикордонного, митного та інших видів контролю.

Google Bookmarks Digg Reddit del.icio.us Ma.gnolia Technorati Slashdot Yahoo My Web News2.ru БобрДобр.ru RUmarkz Ваау! Memori.ru rucity.com МоёМесто.ru Mister Wong

С начала года уже почти три тысячи маленьких украинцев не смогли выехать из страны из-за ошибок в оформлении документов

admin, Понедельник, июля 23, 2012 at 5:09Категория: Виїзд дитини за кордон

Лето в разгаре, а многие еще только планируют семейный отпуск. Кто-то из родителей отправляет детей в ближнее зарубежье — к бабушкам, а кто-то — в интересные зарубежные поездки с группой.

Что надо знать, чтобы не испортить ребенку и себе поездку, и как правильно оформлять документы для пересечения границы, «ФАКТАМ» рассказал старший офицер отдела регистрации и паспортной работы управления пограничного контроля и регистрации Администрации Государственной пограничной службы Украины Василий Барабаш. «При пересечении государственной границы предъявляются исключительно оригиналы документов»

Самая распространенная причина, по которой одного из родителей могут остановить на границе, — это отсутствие нотариально заверенного согласия (доверенности) второго родителя на выезд ребенка. Еще одна причина — предоставление пограничному контролю ксерокопий документов вместо оригиналов. Кроме того, отказать в пересечении границы могут из-за отсутствия «загранпаспорта», то есть проездного документа ребенка, или если в заграничных паспортах родителей нет вклеенных фотографий детей.

— До 16 лет ребенок может выезжать за пределы Украины только по согласию родителей, усыновителей или опекунов, — объясняет Василий Барабаш. — Дети выезжают в их сопровождении или с уполномоченными на это лицами. Если ребенок едет с родителями, то достаточно записи о нем в их загранпаспортах (или в паспорте одного из родителей). Делается это в ОВИРЕ по месту жительства на основании заявления гражданина, в чей паспорт вписывается ребенок. Обратите внимание: если малышу уже исполнилось пять лет, то, помимо данных о нем, в загранпаспорт родителя обязательно вклеивается фотография, которая скрепляется печатью.

Если ребенок едет без родителей — например, для участия в конкурсе или на оздоровление, на него в ОВИРЕ оформляется проездной документ (так называемый детский загранпаспорт, который не следует путать с билетом на поезд или самолет!). В этом случае фотография вклеивается в документ независимо от возраста ребенка, даже если ему месяц от роду. Такой «проездной» действителен три года или до 18-летия подростка.

— Итак, отправляя чадо с родственниками или знакомыми, надо оформить паспорт ребенка и письменное согласие обоих родителей на выезд?

— Да. Причем в нотариально заверенном согласии или так называемой доверенности в обязательном порядке указывается страна назначения и планируемый срок пребывания ребенка за границей.

— На каком участке границы чаще всего приходится снимать детей с поезда?

— На границе с Белоруссией и Российской Федерацией. Как пример можно привести поезд сообщением Киев — Санкт-Петербург, который следует в Россию транзитом через территорию Белоруссии. К сожалению, не все родители обращают на это внимание. Если поездка в Россию с ребенком предполагается прямо из Украины, то на границе достаточно предъявить оригинал(!) свидетельства о рождении (плюс разрешение обоих родителей, если ребенка сопровождает родственник или уполномоченное лицо). Но когда речь идет о поездке в Россию транзитом через Белоруссию, на украинско-белорусской границе потребуют предъявить либо проездной документ ребенка, либо заграничный паспорт одного из родителей, в который должны быть вписаны данные о ребенке.

— То есть при поездке в Белоруссию надо предъявлять такие же документы, как и выезжая в любую другую страну мира? По свидетельству о рождении ребенка за границу можно выехать только в Россию?

— Да. Кстати, и для поездок в соседнюю Молдову существует такой же порядок. Многие отпускают ребенка погостить в соседнюю страну с бабушкой, теткой или другими родственниками, оставшимися за пределами Украины после распада Советского Союза. Очень распространенная ошибка при этом, когда мама везет детей в Россию без согласия отца. Ведь на границе их приходится возвращать домой. Так, с начала года уже почти три тысячи маленьких украинцев не смогли пересечь границу из-за ошибок в оформлении документов. Из них у 1 тысячи 700 детей отсутствовало нотариально заверенное согласие родителей, а 880 имели недействительные документы. «Если мама ребенка вдова или отец вдовец, то пограничникам предъявляется оригинал свидетельства о смерти отца (матери)»

— Рассказывали, что периодически на границе попадаются родители- заробитчане, которые предъявляют фальшивую доверенность на вывоз своего ребенка — чтобы воссоединить семью за границей.

— Зачем идти на обман, если все можно сделать легально?! Достаточно родителю, который живет за границей, пойти к местному нотариусу и оформить доверенность на выезд ребенка, сделать перевод этой доверенности и обратиться в консульство или посольство Украины для легализации этих документов. А затем доверенность переслать по почте или передать через знакомых в Украину. Даже если человек живет за рубежом нелегально, для наших дипломатов это не имеет значения. Главное, что к ним обратился украинский гражданин.

— В каких случаях доверенность на выезд ребенка вообще не нужна?

— Если мама ребенка вдова или отец вдовец, то на границе предъявляется оригинал свидетельства о смерти отца (матери). Одинокая мать (отец) должна иметь на руках оригинал(!) справки из РАГСа о своем статусе. В некоторых случаях вместо доверенности предоставляется решение суда о лишении родительских прав второго родителя или о признании его без вести пропавшим либо недееспособным. Если один из родителей не хочет давать разрешение или такого родителя проблематично разыскать, можно добиться разрешения на выезд ребенка через суд «без согласия и сопровождения второго родителя».

В случае когда второй родитель — иностранец или лицо без гражданства, в свидетельстве о рождении ребенка делается соответствующая пометка. При пересечении границы предъявлять следует именно оригинал свидетельства о рождении. Если ребенок эмигрирует с родителями или его ставят на консульский учет, то такие отметки делаются в загранпаспорте родителя и проездном документе ребенка.

— Представим, что одинокая мама потеряла оригинал справки из РАГСа, которую получала в Харькове, а потом переехала жить в Киев. Должна ли она ехать в Харьков, чтобы перед загранпоездкой получить справку заново?

— Если ребенок записан в Харькове, то да. Но это еще не самая большая проблема. У нас был случай, когда одинокая мама, гражданка Украины, приехала в страну с ребенком, родившимся в Израиле. Свидетельство о рождении у него израильское, и ни один РАГС не смог выдать необходимую для выезда в Израиль справку.

— И как же поступить в такой ситуации?

— Вот в такой ситуации мама подает в суд, который принимает решение о том, чтобы позволить ребенку выезд за пределы территории Украины в сопровождении мамы или лиц, уполномоченных ею. Кстати, если один из родителей не хочет давать свое разрешение на вывоз ребенка за границу, также можно обращаться в суд. Пограничники будут руководствоваться именно решением суда. И тогда ребенка выпустят без нотариального разрешения одного из родителей.

— Можно ли предоставлять на границе копии судебных решений?

— Да, но они должны быть нотариально заверены. По таким копиям можно выезжать до достижения ребенком 16 лет.

— В каких случаях пограничники могут требовать, чтобы ребенок, у которого есть проездной документ, был обязательно вписан в загранпаспорт сопровождающей его матери?

— Как правило, это частные случаи, когда необходимо уточнение некоторых обстоятельств. Например, если у родителей разные фамилии. В любом случае, перед каждой загранпоездкой обо всех нюансах надо заранее проконсультироваться в турфирме, услугами которой человек намерен воспользоваться. Но бывают сложные случаи, и тогда информацию о правилах выезда детей за рубеж можно найти на сайте Госпогранслужбы Украины (dpsu.gov.ua в разделе «Деятельность органа») или же проконсультироваться с пограничниками по номеру телефона горячей линии: (044) 572-63-63.

Google Bookmarks Digg Reddit del.icio.us Ma.gnolia Technorati Slashdot Yahoo My Web News2.ru БобрДобр.ru RUmarkz Ваау! Memori.ru rucity.com МоёМесто.ru Mister Wong

Прикордонники радять уважніше оформляти документи дітей

admin, Понедельник, июля 23, 2012 at 5:01Категория: Виїзд дитини за кордон

Через недбале оформлення документів у цьому туристичному сезоні більше 200 дітей не змогли перетнути кордон України. Про це повідомила прес-служба Північного регіонального управління Держприкордонслужби України.

З початку року на ділянці відповідальності управління було відмовлено у пропуску 223 дітям, передає Житомирська хвиля.

Основною причиною відмови стало неуважне ставлення батьків або організаторів поїздок до оформлення необхідних документів.

В більшості випадків (133) не було в наявності доручень від батьків, у 65 випадках взагалі були відсутні проїзні документи дитини.

Необхідну інформацію про повне та правильне оформлення пакету документів можна отримати на веб-сайті прикордонного відомства.

Google Bookmarks Digg Reddit del.icio.us Ma.gnolia Technorati Slashdot Yahoo My Web News2.ru БобрДобр.ru RUmarkz Ваау! Memori.ru rucity.com МоёМесто.ru Mister Wong

Как оформить документы на детей для выезда за границу

admin, Четверг, июля 5, 2012 at 3:50Категория: Виїзд дитини за кордон

Ежегодно в период летних каникул значительно увеличивается количество отказов в пропуске через государственную границу детей. Только с начала года сотрудники Государственной пограничной службы отказали в пропуске 2557 детям. Основной причиной этого стало крайне халатное отношение родителей и организаторов поездок детей. Большинство, а это 1363 ребенка, не смогли пересечь границу, поскольку отсутствовало доверенность от родителей. Еще у 995 детей были недействительные документы, остальным отказали 199 детям — по другим причинам.

Уж на отдых невтерпеж. Или как туристу защитить свои права?

Государственная пограничная служба разъяснила, как правильно оформить документы для пересечения ребенком государственной границы.

Для того, чтобы путешествие детей было комфортным и без лишних хлопот, Государственная пограничная служба Украины еще раз напоминает и подчеркивает о необходимости внимательнее относиться к оформлению документов на них. По этим вопросам пограничники советуют гражданам консультироваться с туристическими фирмами, услугами которых они пользуются, также необходимую информацию можно получить на сайте пограничного ведомства dpsu.gov.ua, или по телефону: 527-63-63.

Основными причинами отказов в пропуске остаются отсутствие доверенностей от родителей, которые нужны в случае если ребенка сопровождает только один из родителей или уполномоченное ими лицо. Кроме того, среди причин не пропуска — недействительные документы для заграничных поездок, отсутствие документов на право пересечения границы, отсутствие фотографий детей в документах родителей, окончание срока действия паспорта, техническая неисправность документа.

Также Госпогранслужба напоминает, что согласно действующему законодательству Украины несовершеннолетние граждане Украины могут выезжать из Украины при наличии проездного документа ребенка, который выдается детям в возрасте до 18 лет, или если они вписаны в загранпаспорт одного из родителей. При этом в паспорт родителей с 5-летнего возраста детей вклеиваются фотографии.

Едем к морю. Авто, поезд, самолет — чем дешевле?

Кроме того, согласно правилам пересечения государственной границы гражданами Украины, выезд за пределы Украины несовершеннолетних граждан Украины осуществляется:

— по нотариально заверенному согласию родителей с указанием государства следования и соответствующего временного промежутка пребывания в этом государстве;

— без нотариально заверенного согласия одного из родителей:

— если второй из родителей является иностранцем или лицом без гражданства, что подтверждается записью об отце в свидетельстве о рождении ребенка, и отсутствует в пункте пропуска;

— если в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, с которым пересекает государственную границу гражданин Украины, который не достиг 16- летнего возраста, или в проездном документе ребенка есть соответствующая запись о выбезде на постоянное место жительства за пределы Украины или отметка о взятии на консульский учет в дипломатическом представительстве Украины за границей;

— в случае предъявления документов или их нотариально заверенных копий:

— свидетельства о смерти второго из родителей;

— решения суда о лишении родительских прав второго из родителей;

— решение суда о признании второго из родителей безвестно отсутствующим;

— решение суда о признании второго из родителей недееспособным;

— решения суда о предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины гражданина, не достигшего 16-летнего возраста, без согласия и сопровождения второго из родителей;

— справки о рождении ребенка, выданной отделом регистрации актов гражданского состояния, с указанием оснований внесения сведений об отце в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины (во время выезда ребенка за границу в сопровождении одинокой матери).

Стоит также обратить внимание на особенности выезда детей — граждан Украины

— в Российскую Федерацию: дети — граждане Украины до 16 лет могут пересекать государственную границу при наличии свидетельства о рождении;

— в Республику Беларусь: дети — граждане Украины могут пересекать государственную границу при наличии проездного документа ребенка, или по паспорту гражданина Украины для выезда за границу родителей, в который они вписаны.

Google Bookmarks Digg Reddit del.icio.us Ma.gnolia Technorati Slashdot Yahoo My Web News2.ru БобрДобр.ru RUmarkz Ваау! Memori.ru rucity.com МоёМесто.ru Mister Wong