№ 269 Н А К А З

admin, Среда, июня 6, 2012 at 5:26Категория: Накази АДПСУ

Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 14.01.2011 № 22
 
 
На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від        15 лютого 2012 року № 150 «Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України»
 
НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 14 січня 2011 року № 22 «Про затвердження Порядку  проставлення відміток про перетинання державного кордону України та їх форм» такі зміни:

1) у пункті 1.2 Порядку проставлення відміток про перетинання державного кордону України, затвердженого наказом, слова та цифри            «, Правилах в'їзду іноземців та осіб|облич| без громадянства в Україну, їх виїзду з|із| України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою|постановою| Кабінету Міністрів України від 29.12.95 № 1074» виключити;

2) у абзаці першому розділу «Опис відмітки про перетинання державного кордону «В’їзд» форми відмітки про перетинання державного кордону України  «В’їзд», затвердженої наказом, слова та цифри «Товщина ліній зовнішньої та внутрішньої рамок 1 мм»  замінити словами та цифрами «Товщина ліній зовнішньої та внутрішньої рамок 0,5 мм»;

3) у абзаці першому розділу «Опис відмітки про перетинання державного кордону «Виїзд» форми відмітки про перетинання державного кордону України  «Виїзд», затвердженої наказом, слова та цифри «Товщина ліній зовнішньої та внутрішньої рамок 1 мм»  замінити словами та цифрами «Товщина ліній зовнішньої та внутрішньої рамок 0,5 мм»;

4) у абзаці першому розділу «Опис відмітки про перетинання державного кордону України «Державний кордон України перетнули»  форми відмітки про перетинання державного кордону України  «Державний кордон України перетнули», затвердженої наказом, слова та цифри «утвореного лінією завтовшки 1 мм» замінити словами та цифрами «утвореного лінією завтовшки 0,5 мм»;

5) у абзаці першому розділу «Опис відмітки про перетинання державного кордону України «ДІТИ» форми відмітки про перетинання державного кордону України  «ДІТИ», затвердженої наказом, слова та цифри «утвореного лінією завтовшки 1 мм» замінити словами та цифрами «утвореного лінією завтовшки 0,5 мм»;

6) у розділі «Опис відмітки про перетинання державного кордону України «ТРАНЗИТ» форми відмітки про перетинання державного кордону України  «ТРАНЗИТ», затвердженої наказом:

у абзаці першому  слова та цифри «утвореного лінією завтовшки 1 мм» замінити словами та цифрами «утвореного лінією завтовшки 0,5 мм»;

у абзаці другому слова та цифри «Відмітка розділена вертикальною лінією завтовшки 1 мм» замінити словами та цифрами «Відмітка розділена вертикальною лінією завтовшки 0,5 мм».

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної прикордонної служби України – директора Департаменту охорони державного кордону.
Google Bookmarks Digg Reddit del.icio.us Ma.gnolia Technorati Slashdot Yahoo My Web News2.ru БобрДобр.ru RUmarkz Ваау! Memori.ru rucity.com МоёМесто.ru Mister Wong

Положення про імміграційну картку Положення про імміграційну картку

admin, Среда, июня 6, 2012 at 5:22Категория: Накази АДПСУ

Положення про імміграційну картку

І. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про прикордонний контроль», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

1.2. Це Положення встановлює:

випадки та порядок заповнення імміграційної картки іноземцями, особами без громадянства;

порядок зберігання та знищення імміграційних карток.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про прикордонний контроль», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

ІІ. Випадки заповнення імміграційної картки

2.1. Імміграційна картка за формою, наведеною у додатку до цього Положення, заповнюється іноземцями або особами без громадянства у випадках:

якщо під час здійснення прикордонного контролю вони надають для перевірки паспортний документ, у якому не передбачено сторінок для відміток про перетинання державного кордону;

на прохання іноземця або особи без громадянства про непроставлення у паспортному документі відмітки про перетинання державного кордону;

перетинання державного кордону особами, які регулярно, але не рідше одного разу на тиждень, перетинають державний кордон, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

2.2. В інших випадках імміграційна картка не заповнюється.

ІІІ. Порядок заповнення імміграційної картки

3.1. Імміграційна картка заповнюється особисто іноземцем або особою без громадянства або, як виняток, особою, яка супроводжує іноземця чи особу без громадянства, окремо на кожну особу, яка вписана в паспортний документ і перетинає державний кордон разом з  власником цього документа:

у пункті пропуску через державний кордон під час в`їзду в Україну;

у транспортному засобі міжнародного сполучення.

3.2. Представники підрозділів охорони державного кордону, які здійснюють видачу іноземцю або особі без громадянства імміграційної картки, у разі потреби надають роз’яснення про порядок її заповнення.

3.3. Імміграційна картка заповнюється друкованими латинськими літерами або кирилицею окремо в кожному файлі відповідного пункту картки, ідентично в обох її частинах. Картка заповнюється чорнилом або кульковою ручкою чорного, синього чи фіолетового кольору.

3.4. Пункти «Дата народження», «№ паспорта», «№ візи», «рік народження дітей», «№ транспортного засобу (рейсу)» заповнюються арабськими цифрами.

3.5. Заповнивши пункти 1 – 11 частини «Прибуття» та пункти 1 – 5 частини «Вибуття», іноземець або особа без громадянства ставить свій особистий підпис у пунктах 12 і 6 відповідно.

IV. Порядок зберігання та знищення імміграційних карток

4.1. Відповідальними за зберігання імміграційних карток є посадові особи, які визначаються начальником органу охорони державного кордону.

4.2. Для зберігання імміграційних карток у відділах прикордонної служби створюються умови, що забезпечують їх надійну схоронність.

Залишати та зберігати бланки імміграційних карток у шафах (металевих сейфах), що не замикаються, забороняється.

Видача бланків імміграційних карток у пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю здійснюється без ведення окремого обліку в міру потреби.

4.3. Заповнені частини «Прибуття», «Вибуття» імміграційних карток  зберігаються у відділах прикордонної служби до трьох місяців з дня їх заповнення у спеціально виділених приміщеннях (місцях, шафах тощо) для унеможливлення доступу до них сторонніх осіб.

4.4. Заповнені частини «Прибуття», «Вибуття» імміграційних карток, термін зберігання яких закінчився, знищуються комісією у складі трьох посадових осіб відділу прикордонної служби, які визначаються начальником органу охорони державного кордону, шляхом їх спалювання або з використанням машини для знищення паперу, про що складається акт із зазначенням загальної кількості знищених заповнених імміграційних карток, який надсилається до органу охорони державного кордону.

Google Bookmarks Digg Reddit del.icio.us Ma.gnolia Technorati Slashdot Yahoo My Web News2.ru БобрДобр.ru RUmarkz Ваау! Memori.ru rucity.com МоёМесто.ru Mister Wong

ПОСТАНОВА № 150

admin, Среда, июня 6, 2012 at 4:21Категория: Накази АДПСУ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 15 лютого 2012 р. № 150

ПОРЯДОК

продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України

1. Цей Порядок визначає процедуру продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України.

2. Іноземці та особи без громадянства, які на законній підставі прибули в Україну, можуть тимчасово перебувати на її території:

1) протягом наданого візою дозволу в разі в’їзду з держав з візовим порядком в’їзду, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України;

2) не більш як 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду з держав з безвізовим порядком в’їзду, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України;

3) на період дії візи, але не більш як 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду за візою, оформленою до 11 вересня 2011 року.

3. Реєстрація іноземців та осіб без громадянства, які в’їжджають в Україну, крім осіб, які відповідно до частин четвертої та п’ятої статті 16 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” звільняються від реєстрації або паспортні документи яких реєструються у МЗС та його представництвах, здійснюється в пункті пропуску через державний кордон посадовою особою Держприкордонслужби.

4. Іноземці та особи без громадянства з метою транзитного проїзду територією України переміщуються в межах визначеного у проїзному квитку строку, а в разі відсутності квитка — строку, необхідного для транзитного проїзду на відповідному виді транспорту.

5. Строк перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, паспортні документи або документи, що підтверджують особу без громадянства, яких зареєстровано посадовою особою Держприкордонслужби, продовжується територіальними органами або підрозділами ДМС.

6. Строк перебування іноземців та осіб без громадянства на території України продовжується у разі, коли вони прибули:

1) за короткостроковою візою, а також з держав з безвізовим порядком в’їзду за наявності обґрунтованих підстав (лікування, вагітність чи пологи, догляд за хворим членом родини, оформлення спадщини, подання заяви про отримання дозволу на імміграцію чи набуття громадянства України тощо) та за умови подання підтверджувальних документів — на період існування таких підстав, але не більш як 180 днів з дати останнього в’їзду в Україну. До короткострокових віз прирівнюються візи типу С-2, С-3, Б, Л, М, Н, Р, Г, К, Т, П-1, ОП і П-2, оформлені до 11 вересня 2011 р. (до закінчення строку їх дії);

2) за транзитною візою в разі вимушеної зупинки на території України у зв’язку з надзвичайними обставинами (стихійне лихо, хвороба, ремонт транспортного засобу тощо) за наявності документа, що підтверджує причину та тривалість вимушеної зупинки, — на період, необхідний для усунення таких обставин. До транзитних віз прирівнюються візи типу ТР-1 і ТР-2, оформлені до 11 вересня 2011 р. (до закінчення строку їх дії);

3) за довгостроковою візою, якщо протягом строку дії візи з поважних причин не оформлено посвідки на постійне чи тимчасове проживання, за умови подання підтверджувальних документів — на період не більш як один місяць. До довгострокових віз прирівнюються візи типу О, ІМ-1, ІМ-2, ІМ-3 і Ф, оформлені до 11 вересня 2011 р. (до закінчення строку їх дії).

7. Рішення про продовження строку перебування іноземців та осіб без громадянства на території України понад встановлені цим Порядком строки приймається керівником територіального органу або підрозділу ДМС чи його заступником у разі подання заяви про отримання дозволу на імміграцію чи набуття громадянства України та наявності підстав, які не дають змоги виїхати з України, відповідно до статті 22 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, а також Головою ДМС або його заступником в інших випадках за умови подання підтверджувальних документів.

8. Заяви про продовження строку перебування на території України (далі — заяви) подаються іноземцями та особами без громадянства і приймаючою стороною не раніше ніж за десять та не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення такого строку до територіальних органів або підрозділів ДМС за місцем проживання. Зразок заяви та порядок її розгляду затверджуються МВС.

9. Для продовження строку перебування на території України іноземець та особа без громадянства і приймаюча сторона разом із заявою подають такі документи:

1) у разі, коли приймаючою стороною є фізична особа:

паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), копію його сторінок з особистими даними, візою (за наявності) і відміткою про реєстрацію та/або копію імміграційної картки (за наявності);

переклад українською мовою сторінок паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений в установленому законодавством порядку;

паспортний документ фізичної особи, що є приймаючою стороною (після пред’явлення повертається), та копію його сторінок з особистими даними;

копію посвідки на постійне чи тимчасове проживання або іншого документа, що підтверджує законність перебування на території України (якщо приймаючою стороною є іноземець та особа без громадянства);

документ, що підтверджує наявність фінансового забезпечення для покриття витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України, чи гарантійний лист приймаючої сторони про взяття на себе зобов’язань із сплати всіх витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України та їх виїздом з України;

документ про право власності або свідоцтво про державну реєстрацію права власності на житло, яке надається іноземцеві та особі без громадянства для перебування (після пред’явлення повертається), та його копію, а у разі, коли житло не належить приймаючій стороні, — письмову згоду власника (співвласника) такого житла. Якщо житло перебуває в державній або комунальній власності, замість документа про право власності подається видана організацією, яка здійснює експлуатацію житлового будинку, довідка про всіх повнолітніх осіб, місце проживання яких зареєстровано у такому житлі, та їх письмова згода на перебування іноземця та особи без громадянства;

чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

квитанція про сплату державного мита за продовження строку перебування або документ, який підтверджує наявність пільг щодо сплати;

2) у разі, коли приймаючою стороною є юридична особа:

паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), копію його сторінок з особистими даними, візою (за наявності) і відміткою про реєстрацію та/або копію імміграційної картки (за наявності);

переклад українською мовою сторінок паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений в установленому законодавством порядку;

паспортний документ керівника юридичної особи, що є приймаючою стороною, та/або уповноваженої ним особи (після пред’явлення повертається) та копію його сторінок з особистими даними;

копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

копію розпорядчого документа (наказу, витягу з протоколу, доручення тощо) про призначення працівників, які відповідають за оформлення документів іноземцям та особам без громадянства, засвідчену в установленому законодавством порядку;

документ, що підтверджує наявність фінансового забезпечення для покриття витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України, чи гарантійний лист приймаючої сторони про взяття на себе зобов’язань із сплати всіх витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України та їх виїздом з України;

документ про право власності або свідоцтво про державну реєстрацію права власності юридичної особи на житло, яке надається іноземцеві та особі без громадянства для перебування (після пред’явлення повертається), та його копію, а у разі, коли житло не належить приймаючій стороні, — письмову згоду власника (співвласника) житла чи уповноваженої ним особи;

чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

квитанція про сплату державного мита за продовження строку перебування або документ, який підтверджує наявність пільг щодо сплати.

10. Рішення про відмову в продовженні строку перебування іноземця та особи без громадянства на території України приймається в разі:

1) необхідності забезпечення національної безпеки або охорони громадського порядку;

2) необхідності охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;

3) коли паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;

4) подання іноземцем та особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей чи підроблених документів;

5) коли виявлено факти невиконання іноземцем та особою без громадянства рішення суду чи органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім видворенням за межі України, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в’їзду в Україну;

6) коли є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець та особа без громадянства мають інші, ніж заявлені у заяві, підстави та мету перебування в Україні або вони не подали відповідного підтвердження;

7) відсутності в іноземця та особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення на період перебування або відповідних гарантій приймаючої сторони.

Зазначене рішення може бути оскаржене до територіального органу ДМС (у разі, коли рішення прийняте територіальним підрозділом ДМС), ДМС або суду.

11. Іноземець та особа без громадянства у разі втрати на території України паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, повинні про це негайно письмово повідомити територіальний орган або підрозділ ДМС, який зобов’язаний видати довідку та надіслати відповідне повідомлення до Адміністрації Держприкордонслужби. У такому разі питання про продовження строку перебування іноземця та особи без громадянства на території України чи їх виїзду з України вирішується після отримання ними в дипломатичному представництві чи консульській установі країни громадянської належності або походження чи попереднього постійного проживання паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, на підставі особистої заяви, копії довідки, виданої територіальним органом або підрозділом ДМС, про втрату такого документа та довідки, виданої Адміністрацією Держприкордонслужби, про перетинання державного кордону (в разі, коли строк перебування під час останнього в’їзду не продовжувався).

12. Строк тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства на території України скорочується у разі, коли нема установлених частинами четвертою — дванадцятою статті 4 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” підстав для їх тимчасового проживання або тимчасового перебування на території України.

13. Рішення про скорочення строку тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства на території України приймається керівником територіального органу або підрозділу ДМС чи його заступником або керівником органу СБУ в разі відсутності підстав для тимчасового перебування, а також заяви приймаючої сторони, органу внутрішніх справ чи органу охорони державного кордону.

14. У рішенні про скорочення строку тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства на території України зазначається строк, протягом якого особа зобов’язана виїхати з України. Такий строк не може бути більш як десять діб з дня прийняття рішення.

Копія зазначеного рішення видається іноземцеві та особі без громадянства під розписку.

У паспортному документі іноземця або документі, що посвідчує особу без громадянства, ставиться відмітка “Строк тимчасового перебування скорочено до ____ ___________ 20__ року”.

15. Рішення про скорочення строку тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства на території України може бути оскаржене протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття до ДМС (у разі, коли рішення прийняте територіальним органом або підрозділом ДМС), СБУ (у разі, коли рішення прийняте органом СБУ) або суду.

Оскарження такого рішення зупиняє його виконання.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 15 лютого 2012 р. № 150

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. № 1074 “Про Правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію” (ЗП України, 1996 р., № 4, ст. 148).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. № 910 “Про внесення змін і доповнень до Правил в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 23, ст. 954).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1259 “Про внесення змін до Правил в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 40, ст. 1798).

4. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2003 р. № 1161 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 31, ст. 1617).

5. Пункт 20 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. № 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1981).

6. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 962 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 30, ст. 2015).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. № 735 “Про внесення зміни до пункту 27 Правил в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 32, ст. 1948).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2006 р. № 547 “Про внесення зміни до пункту 8 Правил в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 16, ст. 1203).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 910 “Про внесення змін до Правил в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 27, ст. 1951).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 917 “Про внесення змін до Правил в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 52, ст. 2117).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1358 “Про доповнення додатка 4 до Правил в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 95, ст. 3470).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2007 р. № 1407 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1358” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 99, ст. 3585).

13. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 і від 29 грудня 1995 р. № 1074, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. № 360 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 31, ст. 971).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. № 445 “Про внесення змін до Правил в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 33, ст. 1159).

15. Пункт 3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 810 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 59, ст. 2073).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 811 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. № 1074 і від 20 лютого 1999 р. № 227” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 61, ст. 2157).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 858 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. № 1074 і від 20 лютого 1999 р. № 227” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 61, ст. 2171).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2010 р. № 385 “Про внесення змін до Правил в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 41, ст. 1344).

19. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. № 447 “Про здійснення прикордонного контролю в період підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 45, ст. 1467).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 р. № 521 “Про внесення змін до Правил в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію та Правил оформлення візових документів для в’їзду в Україну” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 50, ст. 1634).

21. Пункт 3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 559 “Деякі питання державного управління у сфері міграції” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 51, ст. 1696).

22. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 536 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 39, ст. 1605).

23. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 567 “Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1681).

24. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. № 1074 і від 17 липня 2003 р. № 1110, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 943 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 69, ст. 2629).

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1226 “Про внесення зміни до додатка 5 до Правил в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 93, ст. 3379).

Google Bookmarks Digg Reddit del.icio.us Ma.gnolia Technorati Slashdot Yahoo My Web News2.ru БобрДобр.ru RUmarkz Ваау! Memori.ru rucity.com МоёМесто.ru Mister Wong

№ 141 Про запровадження аудиту відомчих стандартів культури прикордонного контролю

admin, Среда, июня 6, 2012 at 4:06Категория: Накази АДПСУ

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ

ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ

29. 02. 2012                                                                            № 141

Про  запровадження аудиту відомчих стандартів культури прикордонного контролю

Аналіз роботи із запровадження відомчих стандартів культури прикордонного контролю свідчить про завершення процесу створення їх фундаментальних засад.

Культура прикордонного контролю набула статусу загальновідомчої сфери діяльності та стала інструментарієм впровадження принципів законності, відкритості та поваги до людської гідності, визначених Законом України «Про прикордонний контроль».

Протягом 2010—2011 років сформовано відповідну нормативну та методичну базу, у навчальних закладах Державної прикордонної служби створено чітку систему підготовки персоналу, відбулися значні зрушення в культурі здійснення пропускних операцій, формуванні  позитивного іміджу прикордонного відомства.

Проте стан практичної роботи із запровадження відомчих стандартів культури прикордонного контролю вказує на низку проблемних питань.

Так, підходи, які на сьогодні застосовують керівники на місцях, не консолідують зусилля всіх структурних підрозділів та не дають змоги об'єктивно оцінювати ситуацію щодо стану культури прикордонного контролю.

У пунктах пропуску через державний кордон (пунктах контролю) (далі – пункти пропуску) продовжують мати місце непоодинокі випадки порушення персоналом основоположних принципів організації та здійснення прикордонного контролю,  штучного прикрашення ситуації та приховування системних порушень по службі начальниками відділів прикордонної служби.

Загалом це свідчить про необхідність формування системи перевірки якості та ефективності управління процесами впровадження відомчих стандартів культури прикордонного контролю і потребує конкретизації окремих її положень.

З огляду на зазначене,

НАКАЗУЮ:

1. Для підвищення якості та ефективності системи перевірки  процесів впровадження відомчих стандартів культури прикордонного контролю запровадити в Державній прикордонній службі систему аудиту відомчих стандартів культури прикордонного контролю (далі – аудит).

2.  Визначити, що аудит  у галузі культури прикордонного контролю – це комплекс перевірочних заходів, спрямованих на визначення стану якості та ефективності управлінської діяльності процесами впровадження відомчих стандартів культури прикордонного контролю.

3. Складовими аудиту вважати:

3.1. Відомчий аудит:

а) система адміністрування (далі – внутрішній аудит);

б) система діалогу з суспільством (далі –  зовнішній аудит).

3.2. Незалежний аудит.

4. До системи внутрішнього аудити віднести:

комплекс перевірочних заходів;

обговорення питань культури прикордонного контролю;

заслуховування посадових осіб.

4.1. Перевірочні заходи культури прикордонного контролю проводити:

4.1.1. На рівні Адміністрації Державної прикордонної служби України:

а) оцінку стану культури прикордонного контролю – кожні півроку, за результатами цільової практичної перевірки дотримання відомчих стандартів культури прикордонного контролю групами офіцерів управління прикордонного контролю та реєстрації і заінтересованих структурних підрозділів, дистанційного моніторингу, аналізу скарг та звернень громадян, контролю якості культури прикордонного контролю.

Про результати оцінки стану культури прикордонного контролю начальнику управління прикордонного контролю та реєстрації Департаменту охорони державного кордону складати огляд, який подавати на моє ім’я;

б) поточну перевірку стану культури прикордонного контролю – у період здійснення інспекторських, комплексних перевірок підрозділів, органів охорони державного кордону групами офіцерів Адміністрації Державної прикордонної служби України. Під час поточної перевірки перевіряти: рівень теоретичних знань  персоналом питань культури прикордонного контролю, стан інформаційного забезпечення учасників міжнародного руху, стан робочого місця,  стандарти культури спілкування персоналу з особами, які перетинають державний кордон.

Інформацію про результати поточної перевірки стану культури прикордонного контролю вписувати в окремий пункт розділу  «Стан прикордонного контролю» в акті інспекторського перевірки та окремий пункт звіту за підсумками комплексної перевірки з додаванням відео- та фотоматеріалів;

в) позапланову перевірку стану культури прикордонного контролю – у період проведення раптових перевірок офіцерами Адміністрації Державної прикордонної служби України.  Під час   позапланової перевірки стану культури прикордонного контролю перевіряти: дотримання військовослужбовцями правової культури, стандартів зовнішнього вигляду  персоналу в пунктах пропуску, стандартів перевірки документів, стандартів культури огляду транспортних засобів.

Результати позапланової перевірки стану культури прикордонного контролю відображати у звіті за підсумками раптової перевірки з додаванням відео- та фотоматеріалів.

4.1.2. На рівні регіональних управлінь Державної прикордонної служби України:

а) оцінку стану культури прикордонного контролю – щокварталу, за результатами цільової перевірки дотримання відомчих стандартів культури прикордонного контролю групами офіцерів,  які очолювати заступникам начальників регіональних управлінь або начальникам відділів прикордонного контролю та реєстрації. Під час оцінки стану культури прикордонного контролю враховувати результати дистанційного моніторингу, аналізу скарг та звернень громадян, контролю якості культури прикордонного контролю.

Про результати оцінки стану культури прикордонного контролю начальникам регіональних управлінь складати довідку, яку надсилати першому заступнику Голови Державної прикордонної служби України – директору Департаменту охорони державного кордону, з додаванням відео та фотоматеріалів;

б) поточну перевірку стану культури прикордонного контролю – у період здійснення комплексних перевірок підрозділів, органів охорони державного кордону. Під час поточної перевірки перевіряти: рівень теоретичних знань  персоналом питань культури прикордонного контролю, стан інформаційного забезпечення учасників міжнародного руху, стан робочого місця,  стандарти культури спілкування персоналу з особами, які перетинають державний кордон, дотримання методичних рекомендацій Адміністрації Державної прикордонної служби щодо особистої підготовки керівників та персоналу до проведення рольових ігор з питань культури прикордонного контролю під час підготовки до служби.

Групи для проведення поточної перевірки стану культури прикордонного контролю очолювати начальникам регіональних управлінь або їх заступникам.

Інформацію про результати поточної перевірки стану культури прикордонного контролю вносити в окремий пункт звіту за підсумками комплексної перевірки з додаванням відео- та фотоматеріалів;

в) позапланову перевірку стану культури прикордонного контролю – у період проведення раптових перевірок офіцерами регіональних управлінь.  Під час позапланової перевірки стану культури прикордонного контролю перевіряти: дотримання військовослужбовцями правової культури, стандартів зовнішнього вигляду  персоналу в пунктах пропуску, стандартів перевірки документів, стандартів культури огляду транспортних засобів.

Результати позапланової перевірки стану культури прикордонного контролю відображати у звіті за підсумками раптової перевірки з додаванням відео- та фотоматеріалів.

4.1.3. На рівні органів охорони державного кордону:

а) оцінку стану культури прикордонного контролю – щомісяця, за результатами цільової перевірки дотримання відомчих стандартів культури прикордонного контролю групами офіцерів,  які очолювати начальникам органів охорони державного кордону або їх заступникам. Під час оцінки стану культури прикордонного контролю враховувати результати дистанційного моніторингу, аналізу скарг та звернень громадян, контролю якості культури прикордонного контролю.

Про результати оцінки стану культури прикордонного контролю начальникам органів охорони державного кордону складати довідку, яку надсилати начальникам регіональних управлінь з додаванням відео- та фотоматеріалів;

б) поточну перевірку стану культури прикордонного контролю – в період індивідуальних виїздів до підрозділів охорони державного кордону. Під час поточної перевірки перевіряти: рівень теоретичних знань  персоналом питань культури прикордонного контролю, стан інформаційного забезпечення учасників міжнародного руху, стан робочого місця,  стандарти культури спілкування персоналу з особами, які перетинають державний кордон, дотримання методичних рекомендацій Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо особистої підготовки керівників та персоналу до проведення рольових ігор з питань культури прикордонного контролю під час підготовки до служби.

Інформацію про результати поточної перевірки стану культури прикордонного контролю вносити в окремий пункт звіту за підсумками індивідуального виїзду з додаванням відео- та фотоматеріалів і розглядати на найближчій службовій нараді з керівниками та офіцерами структурних підрозділів, які перевірялись, із складанням відповідних протоколів.

4.1.4. На рівні підрозділів охорони державного кордону під час:

а) підготовки зміни прикордонних нарядів до несення служби;

б) здійснення прикордонного контролю у пунктах пропуску та поза пунктами пропуску;

в) перевірки служби  прикордонних нарядів;

г) підбиття підсумків служби змінами прикордонних нарядів.

4.2. Обговорення питань культури прикордонного контролю проводити:

4.2.1. В Адміністрації Державної прикордонної служби України на:

засіданнях колегії Державної прикордонної служби – за рішенням Голови Державної прикордонної служби України;

тематичних конференціях – двічі на рік;

цільових селекторних нарадах – за рішенням Голови Державної прикордонної служби України;

селекторних нарадах – щомісяця (розгляд окремих питань).

4.2.2. У регіональних управліннях Державної прикордонної служби України на:

засіданнях колегій регіональних управлінь – за розпорядження Адміністрації Державної прикордонної служби України або  рішенням начальників регіональних управлінь;

нарадах командування (штабу) – щомісяця;

цільових селекторних нарадах – за рішенням начальників регіональних управлінь;

селекторних нарадах – двічі на місяць (розгляд окремих питань);

нарадах з підбиття підсумків – щокварталу.

4.2.3. В органах охорони державного кордону на:

нарадах командування (штабу, головного відділу) – щомісяця;

цільових селекторних нарадах – за рішенням начальників органів охорони державного кордону;

селекторних нарадах – щотижня (розгляд окремих питань);

нарадах з підбиття підсумків – щомісяця.

4.2.4. У підрозділах охорони державного кордону на:

нарадах командування  – щотижня;

нарадах з підбиття підсумків – щомісяця.

4.3. Заслуховування посадових осіб про стан культури прикордонного контролю проводити:

4.3.1. На рівні Адміністрації Державної прикордонної служби України:

начальників регіональних управлінь – цільове, за рішенням Голови Державної прикордонної служби України, з окремих питань, щокварталу;

начальника управління прикордонного контролю та реєстрації –  цільове, за рішенням Голови Державної прикордонної служби України, з окремих питань двічі на рік;

керівника комісії для проведення інспекторської перевірки, старших груп комплексної та цільової перевірки – за  рішенням Голови Державної прикордонної служби України.

4.3.2. На рівні регіональних управлінь Державної прикордонної служби України:

перших заступників начальників регіональних управлінь – начальників штабів – за рішенням начальників регіональних управлінь, але не менше одного разу на квартал;

заступників начальників штабів – начальників відділів – за рішенням начальників регіональних управлінь, але не менше одного разу на місяць;

начальників прикордонних загонів – за рішенням начальників регіональних управлінь, але не менше одного разу на місяць.

4.3.3. На рівні органів охорони державного кордону:

перших заступників начальників органів охорони державного кордону – начальників штабів (головних відділів), начальників відділів  – за рішенням начальників органів охорони державного кордону, але не менше одного разу на місяць;

начальників відділів прикордонної служби – щотижня.

5. Заходи зовнішнього аудиту проводити:

5.1. На рівні регіональних управлінь Державної прикордонної служби України:

засідання за круглим столом – щокварталу;

брифінги – щокварталу;

5.2. На рівні органів охорони державного кордону:

засідання за круглим столом – щокварталу;

брифінги – щомісяця.

5.3. Теми проведення засідань за круглим столом та брифінгів визначати Департаменту охорони державного кордону за поданням інших структурних підрозділів Адміністрації Державної прикордонної служби  України щокварталу.

5.4. Заходи зовнішнього аудиту проводити начальникам регіональних управлінь та органів охорони державного кордону, особисто.

5.5. До участі у проведенні засідань за круглим столом та брифінгів залучати:

5.5.1. У регіональних управліннях Державної прикордонної служби України:

від Державної прикордонної служби України – командування регіональних управлінь, начальників (офіцерів) відділів;

від взаємодійних органів – представників обласних  державних адміністрацій та обласних  рад,  контрольних служб, правоохоронних органів;

від громадськості – представників ветеранських, профспілкових, громадських організацій тощо;

від засобів масової інформації – представників регіональних теле- , радіоканалів, друкованих видань.

5.5.2. В органах охорони державного кордону:

від Державної прикордонної служби  України – командування органів охорони державного кордону, начальників (офіцерів) відділів;

від взаємодійних органів – представників обласних (районних)  державних адміністрацій та обласних (районних)  рад,  контрольних служб, правоохоронних органів;

від громадськості – представників ветеранських, профспілкових, громадських організацій, учасників міжнародного руху тощо;

від засобів масової інформації – представників обласних (районних) теле- , радіоканалів, обласних (районних) друкованих видань.

5.5.3. У відділах прикордонної служби:

від Державної прикордонної служби  України – командування відділів прикордонної служби, начальники відділень інспекторів прикордонної служби, інспектори прикордонної служби;

від взаємодійних органів – керівників місцевих органів виконавчої влади,  підрозділів контрольних служб, правоохоронних органів;

від громадськості – представників ветеранських, профспілкових, громадських організацій, учасників міжнародного руху;

від засобів масової інформації – представників місцевих теле- , радіоканалів, друкованих видань.

5.5.4. У пунктах пропуску:

офіцерів регіональних управлінь, прикордонних загонів.

5.6. Підготовку до проведення засідань за круглим столом, брифінгів проводити відповідно до переліку основних підготовчих заходів (додається).

6.  До системи незалежного аудиту віднести:

електронний моніторинг вільно розповсюджуваних інформаційних ресурсів з питань перетинання державного кордону;

надання фахової оцінки ситуації в пунктах пропуску;

забезпечення інформаційної допомоги громадянам.

6.1. Заходи незалежного аудиту проводити на рівні Адміністрації Державної прикордонної служби України.

6.2. З метою підготовки до проведення незалежного аудиту:

6.2.1. Начальнику управління зв’язку та інформатизації встановити в управлінні прикордонного контролю та реєстрації додаткове автоматизоване робоче місце «користувач» з функцією вільного доступу до всесвітньої системи взаємосполучених комп'ютерних мереж (Інтернет) та забезпечити його функціонування в соціальних мережах «Facebook» та «Twitter».

6.2.2. Начальнику управління прикордонного контролю та реєстрації до 15 березня 2012 року підготувати пропозиції щодо кадрового забезпечення функціонування системи незалежного аудиту. Визначити відповідальних посадових осіб за його проведення.

6.2.3. Начальнику управління забезпечення діяльності Голови Державної прикордонної служби України  розмісти інформацію  про можливість ведення online діалогу з представниками Державної прикордонної служби України на відомчому веб сайті.

6.3. Систему незалежного аудиту запровадити з 1 червня 2012 року.

Google Bookmarks Digg Reddit del.icio.us Ma.gnolia Technorati Slashdot Yahoo My Web News2.ru БобрДобр.ru RUmarkz Ваау! Memori.ru rucity.com МоёМесто.ru Mister Wong